Να υπερασπίζω με πίστην και αφοσίωσιν, μέχρι της τελευταίας ρανίδος του αίματος μου, τας Σημαίας.
ΜΕΧΡΙΣ ΕΣΧΑΤΩΝΔεν υπάρχουν σχόλια: