24 ΩΡΕΣ ΑΓΡΥΠΝΟΙ ΣΤΙΣ ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012Το Τουρκικό Προξενείο τηs Κομοτηνήs


O Νέοs Τούρκοs Πρόξενοs στην Κομοτηνή
Ονομάzεται Ιλxάν Σενέρ
Δεν υπάρχουν σχόλια: