ΞΥΠΝΑ ΑΘΗΝΑ ΠΟΣΟ ΑΚΟΜΗ ΘΑ ΚΟΙΜΑΣΕ;;; ΞΥΠΝΑ !!!!!!!

ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012


Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

συνολικά Χιλίων Είκοσι (1.020) ατόμων

για την υλοποίηση προγράμματος

Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στο Νομό Ροδόπης,

στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού

Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.)

για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

ΕΤΣΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΟ

ΔΗΜΟ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΜΕ ΔΗΜΑΡΧΟ ΤΟΝ ΓΝΩΣΤΟ

ΙΜΠΡΑΧΗΜ ΣΕΡΗΦ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΝΤΑΙ

ΤΑ ΕΞΗΣ :

Ενέργεια

Τόπος υλοποίησης

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός ατόμων

Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων

Δήμος Αρριανών

ΔΕ Τεχνιτών Ελαιοχρωματιστών

5 μήνες

1

Καθαρισμός προαύλιων χώρων

Δήμος Αρριανών

ΥΕ Εργατών γενικών καθηκόντων

5 μήνες

30

Καθαρισμός – Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων εντός οικισμού

Δήμος Αρριανών

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

5 μήνες

16

Καθαρισμός – Συντήρηση χώρων πρασίνου εντός οικισμού

Δήμος Αρριανών

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

5 μήνες

6

Καθαρισμός – Συντήρηση χώρων πρασίνου εντός οικισμού

Δήμος Αρριανών

ΥΕ Εργατών πυρασφάλειας - πυροπροστασίας

5 μήνες

6

Συντήρηση, αποκατάσταση αντιπλημμυρικών έργων (μικρής κλίμακας)

Δήμος Αρριανών

ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων

5 μήνες

4

Καθαρισμός – Συντήρηση και Καλλωπισμός κοιμητηρίων

Συντήρηση, αποκατάσταση αντιπλημμυρικών έργων (μικρής κλίμακας)

Δήμος Αρριανών

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων

5 μήνε
Καθαρισμός – Αποκομιδή απορριμμάτων σε δύσβατους οικισμούς

Δήμος Αρριανών

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

5 μήνες

8

Καθαρισμός – Αποκομιδή απορριμμάτων σε δύσβατους οικισμούς

Δήμος Αρριανών

ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων (απορριμματοφόρων – φορτηγών)

5 μήνες

2

Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και δικτύου φωτισμού οδών, πλατειών κλπ. κοινοχρήστων χώρων

Δήμος Αρριανών

ΔΕ Ηλεκτρολόγων

5 μήνες

1

Καθαρισμός – Συντήρηση δικτύου ύδρευσης και φρεατίων

Δήμος Αρριανών

ΔΕ Τεχνιτών υδραυλικών

5 μήνες

1

Καθαρισμός – Συντήρηση χώρων πρασίνου εκτός οικισμού

Δήμος Αρριανών

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας - Συντηρητών

5 μήνες

6

Καθαρισμός – Συντήρηση χώρων πρασίνου εκτός οικισμού

Δήμος Αρριανών

ΥΕ Εργατών πυρασφάλειας - πυροπροστασίας

5 μήνες

12

Καθαρισμός – Αποκομιδή απορριμμάτων σε παραποτάμιες όχθες κλπ.

Δήμος Αρριανών

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

5 μήνες

9

ΓΙΑ ΤΟΝ

ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΟ ΔΗΜΟ ΙΑΣΜΟΥ

ΡΟΔΟΠΗΣ ΜΕ ΔΗΜΑΡΧΟ ΤΟΝ ΚΑΔΗ ΙΣΜΕΤ

ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΕΚΛΕΓΜΕΝΟ

ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥΡΚΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΙ ΕΓΚΑΘΕΤΟ ΕΠΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΝΤΑΙ

ΤΑ ΕΞΗΣ :


Ενέργεια

Τόπος υλοποίησης

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός ατόμων

Διαμόρφωση, καθαρισμός, φροντίδα οδών και πλατειών

Δήμος Ιάσμου

ΔΕ Οδηγών αυτοκινήτων (απορριμματοφόρων - φορτηγών)

5 μήνες

1

Διαμόρφωση, καθαρισμός, φροντίδα οδών και πλατειών

Δήμος Ιάσμου

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων

5 μήνες

1

Διαμόρφωση, καθαρισμός, φροντίδα οδών και πλατειών

Δήμος Ιάσμου

ΥΕ Εργατών - Καθαριστών

5 μήνες

17

Συντήρηση, καθαρισμός, ανακαίνιση, καλλωπισμός, φύλαξη Σχολικών και λοιπών κτιρίων του Δήμου – Παιδικών Σταθμών

Δήμος Ιάσμου

ΥΕ Εργατών - Καθαριστών

5 μήνες

20

Συντήρηση, καθαρισμός, ανακαίνιση, καλλωπισμός, φύλαξη Σχολικών και λοιπών κτιρίων του Δήμου – Παιδικών Σταθμών

Δήμος Ιάσμου

ΔΕ Φυλάκων

5 μήνες

10Συντήρηση, καθαρισμός, ανακαίνιση, καλλωπισμός, φύλαξη Σχολικών και λοιπών κτιρίων του Δήμου – Παιδικών Σταθμών

Δήμος Ιάσμου

ΔΕ Τεχνιτών Ελαιοχρωματιστών

5 μήνες

1

Συντήρηση, καθαρισμός, ανακαίνιση, καλλωπισμός, φύλαξη Σχολικών και λοιπών κτιρίων του Δήμου – Παιδικών Σταθμών

Δήμος Ιάσμου

ΔΕ Τεχνιτών κτιστών (οικοδόμων)

5 μήνες

1

Συντήρηση, καθαρισμός, ανακαίνιση, καλλωπισμός, φύλαξη Σχολικών και λοιπών κτιρίων του Δήμου – Παιδικών Σταθμών

Δήμος Ιάσμου

ΔΕ Τεχνιτών υδραυλικών

5 μήνες

1

Συντήρηση, καθαρισμός, ανακαίνιση, καλλωπισμός, φύλαξη Σχολικών και λοιπών κτιρίων του Δήμου – Παιδικών Σταθμών

Δήμος Ιάσμου

ΔΕ Ηλεκτρολόγων

5 μήνες

1

Συντήρηση, καθαρισμός, ανακαίνιση, καλλωπισμός, φύλαξη Σχολικών και λοιπών κτιρίων του Δήμου – Παιδικών Σταθμών

Δήμος Ιάσμου

ΔΕ Τεχνιτών Ξυλουργών (Μαραγκών)

5 μήνες

1

Συντήρηση, καθαρισμός, ανακαίνιση, καλλωπισμός, φύλαξη Σχολικών και λοιπών κτιρίων του Δήμου – Παιδικών Σταθμών

Δήμος Ιάσμου

ΔΕ Τεχνιτών σιδηρών κατασκευών-συγκολλητών (σιδεράδες, αλουμινάδες)

5 μήνες

1

Συντήρηση, καθαρισμός, ανακαίνιση, καλλωπισμός, φύλαξη Σχολικών και λοιπών κτιρίων του Δήμου – Παιδικών Σταθμών

Δήμος Ιάσμου

ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων (απορριμματοφόρων – φορτηγών)

5 μήνες

1

Διαμόρφωση, καθαρισμός, συντήρηση χώρων πρασίνου, πάρκων και χώρων αναψυχής γενικά

Δήμος Ιάσμου

ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων (απορριμματοφόρων – φορτηγών)

5 μήνες

1

Διαμόρφωση, καθαρισμός, συντήρηση χώρων πρασίνου, πάρκων και χώρων αναψυχής γενικά

Δήμος Ιάσμου

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων

5 μήνες

1

Διαμόρφωση, καθαρισμός, συντήρηση χώρων πρασίνου, πάρκων και χώρων αναψυχής γενικά

Δήμος Ιάσμου

ΔΕ Δενδροκηπουρών – Δενδροκόμων – Κηπουρών – Ανθοκόμων

5 μήνες

1

Διαμόρφωση, καθαρισμός, συντήρηση χώρων πρασίνου, πάρκων και χώρων αναψυχής γενικά

Δήμος Ιάσμου

ΔΕ Τεχνιτών ξυλουργών (Μαραγκών)

5 μήνες

1

Διαμόρφωση, καθαρισμός, συντήρηση χώρων πρασίνου, πάρκων και χώρων αναψυχής γενικά

Δήμος Ιάσμου

ΥΕ Εργατών – Καθαριστών – Συντηρητών

5 μήνες

35

Συντήρηση – Εργασίες – Υπηρεσίες δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης

Δήμος Ιάσμου

ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών

5 μήνες

1

Συντήρηση – Εργασίες – Υπηρεσίες δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης

Δήμος Ιάσμου

ΥΕ Εργατών γενικά

5 μήνες

27

Καθαρισμός ρεμάτων και παραποτάμιων και παραλιμνίων όχθεων

Δήμος Ιάσμου

ΥΕ Εργατών – Καθαριστών

5 μήνες

30

Καθαρισμός ρεμάτων και παραποτάμιων και παραλιμνίων όχθεων

Δήμος Ιάσμου

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων

5 μήνες

1

Καθαρισμός ρεμάτων και παραποτάμιων και παραλιμνίων όχθεων

Δήμος Ιάσμου

ΔΕ Οδηγών αυτοκινήτων (απορριμματοφόρων – φορτηγών)

5 μήνες

1

Δασοπροστασία και φύλαξη περιοχών φυσικού κάλλους

Δήμος Ιάσμου

ΔΕ Δασοφυλάκων

5 μήνες

8

Επισκευή – Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων Δήμου – Δικτύου φωτισμού οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων

Δήμος Ιάσμου

ΥΕ Εργατών γενικά

5 μήνες

6

Επισκευή – Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων Δήμου – Δικτύου φωτισμού οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων

Δήμος Ιάσμου

ΔΕ Ηλεκτρολόγων

5 μήνες

1
ΚΑΙ ΡΩΤΑΜΕ ΓΙΑΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΤΗΝ ΛΥΣΟΥΝ
ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΥΨΗΛΑ ΑΜΟΙΒΟΜΕΝΟΙ ΤΟΥ
ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ 1000 ΕΥΡΩ
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ
ΝΑ ΠΡΟΣΛΗΦΘΟΥΝ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΘΡΑΚΗ ΝΑ ΦΤΑΝΕΙ
ΣΤΟ 90 % ΑΡΑΓΕ ΠΟΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΟ ΔΗΜΩΝ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΟΥΝ
ΚΑΙ ΝΑ ΔΩΣΟΥΝ ΕΣΤΩ ΤΑ 400 ΕΥΡΩ ΣΤΟΥΣ
ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΕΙΝΑΣΜΕΝΟΥΣ
ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥΣ ;;;

ΜΗΠΩΣ Η ΑΤΙΠΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΕΠΙΘΗΕΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟ
ΔΟΓΜΑ ΤΗΣ ΣΚΛΑΒΙΑΣ ;;;;;

ΜΗΠΩΣ Η ΚΑΤΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΤΟΥ ΕΠΙΛΑΧΩΝΤΩΣ ΣΤΙΣ
ΤΕΛΕΤΕΣ ΓΕΝΙΤΣΑΡΕΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΥΡΚΙΣΜΟΥ
ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΟΥ ;;;;

ΜΗΠΩΣ Η ΚΑΤΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ
ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΓΙΑ ΥΠΑΚΟΗ ΣΤΑ
ΚΕΛΕΥΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ
ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΕΓΚΑΘΕΤΩΝ ΤΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ
ΚΑΙ ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΤΟΥ
ΕΠΙΛΑΧΩΝΤΟΣ ;;;;;;

ΚΑΙ ΑΚΟΜΗ ΠΟΛΛΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
ΠΟΥ ΜΕΝΟΥΝ ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΑ

ΜΗΝ ΕΙΣΤΕ ΑΓΑΘΟΙ
ΟΥΤΕ ΝΑ ΠΟΡΕΥΕΣΤΕ ΑΓΑΘΑ

ΣΤΗΝ ΘΡΑΚΗ ΕΔΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ
ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΕΝΑΣ ΥΠΟΓΕΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
ΚΑΙ ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ
ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΔΙΑΦΟΡΟ ΚΑΙ
ΑΝΙΚΑΝΟ ΑΘΗΝΟΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ
ΑΠΟΥΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ !!!!!!ΟΠΟΙΟΣ ΚΑΤΑΛΑΒΕ ΟΤΙ ΚΑΤΑΛΑΒΕ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΟΣ
ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΚΟΝΤΟ !!!!!

Οργάνωση Ελληνόψυxων Νέων
Το Γεράκι τηs Θράκηs


Δεν υπάρχουν σχόλια: