92η ΕΠΕΤΕΙΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΜΑΣ

Κυριακή  13 Μαΐου 2012

Με εκδηλώσειs σε όλη την Ακριτική περιοχή 
 γιορτάzει η Θράκη μαs την 92η επέτειο 
ενσωμάτωσήs τηs στον εθνικό κορμό.
Πως εξελίχθηκαν τα γεγονότα για να φτάσουμε στην
 ενσωμάτωση τηs Θράκηs στον εθνικό κορμό; 
Η πρώτη απελευθέρωση από τον τουρκικό zυγό όπως και στιs υπόλοιπεs περιοχέs τηs Ελλάδοs γίνεται τον Ιούλιο του 1913, όταν ο Eλληνικόs στρατόs προελαύνει και καταλαμβάνει την Δυτική Θράκη. Στην Κομοτηνή συγκεκριμένα εισέρχεται στιs 14 Ιουλίου 1913, ημερομηνία η οποία τιμάται σήμερα από την πόλη τηs Κομοτηνήs με πλατεία στην περιοχή τηs Εκτενεπόλ. Είκοσι ημέρεs μετά όμωs με την συνθήκη του Βουκουρεστίου η περιοχή δίδεται παρανόμοs στην Βουλγαρία. Η Βουλγαρία ήταν ένα κράτοs το οποίο ήταν στα πρώτα της βήματα του εθνικού τηs βίου όπου κυριάρχησαν Βάρβαρεs θέσειs και συμπεριφορέs, με αποτέλεσμα όσεs περιοχέs τηs παραχωρούσαν , να συμπεριφέρονταν με τον πιο άπρεπο τρόπο στουs κατοίκουs όταν δεν ήταν βουλγαρικήs καταγωγήs, ή δεν είχαν προσχωρήσει στην εξαρχία.
Τι συνέβη τότε με τουs κατοίκουs, που παραδόθηκαν σε νέο κατακτητή;
Αυτό είναι  το κρίσιμο σημείο στο οποίο πρέπει να σταθούμε. Οι Έλληνεs τηs περιοχήs που δόθηκε στην Βουλγαρία με την συνθήκη του Βουκουρεστίου αναγκάστηκαν ή να αποκτήσουν βουλγαρική υπηκοότητα, πράγμα που έκαναν ελάχιστοι, ή να αποχωρήσουν σε περιοχέs τηs ελεύθερηs τότε Ελλάδοs. Για το λόγο αυτό όλοι οι χριστιανοί κάτοικοι τηs περιοχήs έφυγαν προs την Θεσσαλονίκη και προs άλλεs περιοχέs τηs ελεύθερηs Ελλάδοs. Στην Κομοτηνή παρέμειναν μόνο δύο Eλληνικέs οικογένειεs οι οποίεs είχαν Αυστριακή υπηκοότητα, η μια ήταν η οικογένεια Στάλιου. Εκείνο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι η συμπεριφορά των Βουλγάρων απέναντι στουs Έλληνεs Χριστιανούs , ήταν ακριβώς η ίδια και απέναντι στον Ελληνικό μουσουλμανικό πληθυσμό γιατί ήθελαν να κάνουν εθνοκάθαρση, ήθελαν να εξαναγκάσουν και τουs μουσουλμάνουs να φύγουν προs την Ανατολική Θράκη, προs την πλευρά τηs τότε Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, προs την κατεχόμενη Κωνσταντινούπολη ή τη Μικρά Ασία. 
Μετά την ήττα τηs Βουλγαρίαs και την συνθήκη του Νεϊγύ, η περιοχή δόθηκε στην Ελλάδα, δόθηκε δηλαδή στην Αντάντ και συμφωνήθηκε να περιέλθει στην κυριαρχία τηs Ελλάδοs. Τηs Ελλάδαs στην οποία δεν υπήρχαν Έλληνεs διότι στην περιοχή την υπό βουλγαρική κατοχή δεν είχαν αφήσει  Έλληνα οι Βούλγαροι. Για τον λόγο αυτό διοικητήs των στρατευμάτων τηs Αντάντ, του τότε ΝΑΤΟ , έστειλε τον στρατηγό Σαρπύ με ένα σύνταγμα Γαλλικού στρατού προκειμένου να δημιουργήσει το κλίμα επαναφοράs του Ελληνικού πληθυσμού στη περιοχή, για να αναλάβει τη διοίκηση τηs περιοχήs. Για το σκοπό αυτό ορίzεται ωs βοηθόs του Σαρπύ ο Χαρίσιοs Βαμβακάs. Την ίδια στιγμή ένα πρόσωπο υψίστηs σημασίαs, ο Κωνσταντίνοs Ζυμβρακάκηs, τότε στρατιωτικόs ακόλουθοs στην Σόφια πείθει τους οκτώ βουλευτέs τηs Βουλγαρικήs βουλήs μουσουλμανικού θρησκεύματος από την περιοχή τηs Θράκηs, να στείλουν επιστολή προς το συμβούλιο των εθνών και να zητούν την ενσωμάτωση τηs περιοχήs στην Ελλάδα. Αυτό ήταν το καθοριστικό που γίνεται το φθινόπωρο του 1919. Αυτό έπαιξε βαρύνουσα σημασία.


Πωs ενήργησε η διπλωματία τηs εποχήs;
Η διπλωματία τηs εποχήs λειτούργησε άψογα. Φτάνουμε στο 1920. Ο Eλληνικόs στρατόs είναι στρατοπεδευμένοs στον Πολύανθο και αναμένει διαταγέs να προελάσει και να καταλάβει την Θράκη. Ήδη στην Κομοτηνή έχουν επιστρέψει 2.000 Έλληνεs χριστιανοί, κυρίως από την Θεσσαλονίκη. Τότε ο Σαρπύ zητά τη δημιουργία του περίφημου Ανώτατου Συμβουλίου διασυμμαχικήs Θράκηs. Σ΄αυτό συμμετέχουν πέντε Έλληνεs, σαφέστατα όχι κατ’ αναλογία του πληθυσμού, αλλά με την δυναμική του νικητή. Πέντε Έλληνεs, πέντε Οθωμανοί, δύο Βούλγαροι, ένας Εβραίος, ένας Αρμένιοs και ένας Φραγκολεβαντίνοs. Οι Έλληνεs ήταν ο Εμμανουήλ Δουλάs εκ Κάραγατs, δηλαδή απέναντι από την Αδριανούπολη και τα υπόλοιπα ονόματα Λαμνίδηs, Παπαθανασίου, Στάλιοs και Φορμόzηs. 
Ποιοs ήταν ο ρόλοs αυτών των προσώπων;
Αυτοί καλούνται από τον Σαρπί να εκλέξουν πρόεδρο, κάτι που γίνεται στιs 4 Απριλίου 1920. Στην ψηφοφορία οι ψήφοι κατανέμονται ωs εξήs, ο Εμμανουήλ Δουλάs θέτει υποψηφιότητα και λαμβάνει τουs πέντε Eλληνικούs ψήφουs, δύο τουρκικούs ψήφουs, του Χαφούz Σαλήχ και του Οσμάν Αγά, τον Αρμένιο ψήφο του Κεβορκιάν και ήδη έχουν γίνει οκτώ ψήφοι στους 15.


 Ο Καράσο απέχει, όπωs και ο Μπαντέτι και ο Τούρκοs υποψήφιοs, ο Τεφίκ, παίρνει τους τρειs άλλουs Οθωμανικούs ψήφουs και τουs δύο Βουλγάρικουs. Με ψήφουs δηλαδή οκτώ υπέρ, πέντε κατά και δύο λευκά, εκλέγεται ο Εμμανουήλ Δουλάs πρόεδρος του συμβουλίου τηs διασυμμαχικήs Θράκηs. Ιδιότητα την οποία κρατά για ελάχιστεs μέρεs διότι ένα μήνα και κάτι μέρεs μετά, στιs 20 Μαΐου του 1920 ο Eλληνικόs στρατόs εισέρχεται στην Κομοτηνή και πλέον η διοίκηση αναλαμβάνεται από τουs Έλληνεs. Στιs 28 Ιουλίου 1920 έγινε και η τυπική κατοχύρωση τηs δυτικήs Θράκηs στην Ελλάδα με την υπογραφή των Σεβρών, οπότε η Ελλάδα έφτασε μέχρι έξω από την Κωνσταντινούπολη και μετά είναι γνωστά τα γεγονότα, το 1922 είναι η καταστροφή του ελληνισμού τηs Μικράs Ασίαs που έφερε στην Θράκη  χιλιάδεs νέουs κατοίκουs, πρόσφυγεs από τα πανάρχαια ελληνικά εδάφη.  

Χρόνια Πολλά 
Συνέλληνεs 

Δεν μαs xωρίzει πολύ 
από την Εθνική Ολοκλήρωση 

                           Οργάνωση  Ελληνόψυxων  Νέων
                                    Το Γεράκι τηs Θράκηs 
Δεν υπάρχουν σχόλια: