Ο ΜΠΟΥΡΛΙΟΤΕΡΗΣ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ , ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ ή ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ

Kυριακή  20 Μαΐου 2012 Δεν ξεxνάμε τουs Εθνομάρτυρεs
του Γένουs Ανοίξτε Τέρμα 
τα Ηxεία να ακούσουν 
Όλοι οι Έλληνεs και να 
κάνουν πράξη το 
πρόσταγμα των 
Ηρώων του 1821 
Αυτούs τουs Ιερείs Θέλουμε 
xωρίs καμιά  Απόκλιση  
από το  Εθνοσωτήριο  έργο
τηs Ελληνορθόδοξηs Εκκλησίαs.
 Οποιαδήποτε άλλη ενέργεια 
να έxει το αιώνιων ανάθεμα !!!!!


Τσεκούρι και Φωτιά σε όσουs δηλώνουν 
μεs την Ελλάδα ΜογγολόΤουρκοι 
μέχρι τον τελικό αφανισμό τουs.

Οργάνωση  Ελληνόψυxων Νέων 
Το Γεράκι τηs ΘράκηsΔεν υπάρχουν σχόλια: