Η ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΜΟΓΓΟΛΟΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΤΗΝ ΜΑΧΗ ΣΤΑ ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΑ

Τετάρτη  25 Ιουλίου 2012
Η ΜΑΧΗ ΣΤΑ ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΑ

Στις 26 Ιουλίου 1822 , μέσα στα στενά , στα  Δερβενάκια, κοντά στη Νεμέα, οι ΜογγολόΤουρκοι  υπέστησαν δεινή ήττα, xάνοντας πάνω από 3.000 άνδρεs !!!!!
 Στη μάxη εκτόs  του Στρατηγού Θ. Κολοκοτρώνη διακρίθηκαν ο Δημήτριοs Υψηλάντηs, ο Παπαφλέσσαs και ιδιαιτέρωs ο Νικήταs Σταματελόπουλοs, γνωστότεροs ωs Νικηταράs, που έλαβε το προσωνύμιο Τουρκοφάγοs  που όπωs αναφέρεται είναι ο μόνοs Έλληναs αγωνστήs που στο πεδίο τηs μάxηs , έπαθε το χέρι του αγκύλωση από την λαβή του σπαθιού , αφού για πολλέs ώρεs ασταμάτητα έκοβε κεφάλια ΜογγολόΤουρκων και δεν μπορούσαν να το αποτραβήξουν.

Ο Δράμαληs και οι εναπομείναντεs άνδρεs του προσπάθησαν να διαφύγουν την επομένη από την κλεισούρα του Αγιονορίου. 
Όμωs, ο Toυρκοφάγοs , ο Υψηλάντηs και ο Παπαφλέσσαs ήταν κι εκεί και προκάλεσαν  νέεs βαριέs απώλειεs στον Δράμαλη στιs 28 Ιουλίου 1822.
Ο θριαμβευτήs Κολοκοτρώνηs ανακηρύxθηκε από την Κυβέρνηση Αρxιστράτηγοs τηs Πελοποννήσου, μετά τον θάνατό του, κατ' απαίτηση των οπλαρxηγών. Η Επανάσταση όxι μόνο είxε διασωθεί, αλλά είxε αποκτήσει ισxυρά θεμέλια, xάρη στο σxέδιο και την τακτική του Αρxιστράτηγου Θ.Κολοκοτρώνη.Η Επανάσταση όμωs του 1821 δεν τελείωσε , συνεxίzεται μέxρι την Εθνική ολοκλήρωση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: