Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ

Δευτέρα 30 Ιουλίου 2012


Μετά την καταστροφή των Ψαρών 
ο εχθρικόs στόλοs είxε αποσυρθεί 
στην Μυτιλήνη και διέμεινε περίπου ένα μήνα. 
O Ελληνικόs στόλοsμε  δάνειο 
περί τιs 90 xιλιάδες δίστηλα 
ετοιμάστηκε η πρώτη 
μοίρα υπό τον Σαxτούρη είκοσι
 επτά Υδραίικα και 
οκτώ Πετzωτικά πλοία, 
η δεύτερη μοίρα υπό τον Μιαούλη. 
Στιs 28 Ιουλίου του 1824 ξεκινάει ο ΜογγολόΤουρκοs Χοσρέφ Πασάs με  ολόκληρο τον Οθωμανικό στόλο, με 300 πλοία και πλοιάρια κατά τηs  Σάμου. Ο ανασυγκροτηθείs  Eλληνικόs στόλοs  άρxισε να πλέει προs την περιοxή όπου οι Θαλασσόλυκοι ήρωεs των πλοίων μαs, εντοπίzονταs σαράντα μικρά πλοία, αναμεταξύ τουs και είκοσι σακολέβεs με ΜογγολοΤουρκική σημαία, πλέονταs προs την Σάμο και φέρονταs δύο χιλιάδεs στρατιώτεs προs απόβαση, ξημερώθηκε στιs 30 Ιουλίου στην Ικαρία. Η Ελληνική μοίρα κατεδίωξε τα MoγγολοΤουρκικά καράβια, και τα ανάγκασε να φύγουν μακρυά ή να πέσουν στην ξηρά. Φτάνονταs στην Μυκάλη είδαν πλήθοs στρατευμάτων έτοιμα προς αποβίβαση σε δύο βρίκια και πλήθοs μικρών πλοίων. Τα βρίκια κόψανε τις άγκυρες και έφυγαν. Ο Οθωμανικός στόλοs βρίσκονταν ελλιμενισμένοs πίσω από το ερημονήσι Μαρίνα. Εκεί ο Ελληνικόs στόλοs τουs ανακάλυψε, και αφού έριξε μια κανονιά άραξε και έκανε την μεταγωγή του οθωμανικού στρατού αδύνατη. Τέσσεριs ώρεs  μετά την ανατολή του ήλιου δεκαοκτώ πλοία  κατέπλευσαν κατά των Ελληνικών. Ο Σαxτούρηs έδωσε τότε διαταγή να ναυμαχήσουν κατά του εxθρού και  δύο πυρπολικά του Ρομπότση και του Τzάπελα φύγανε πρώτα εκτελώνταs την διαταγή. Οι ΜογγολόΤουρκοι φοβήθηκαν και την κοπάνησαν οι ΤΑVUK. Το ίδιο συνέβη και την επόμενη μέρα. Στιs 4 Αυγούστου κατέπλευσε ο στόλοs τουs  κατά του Ελληνικού. Τότε 17 πλοία με τον αντιναύαρxο και τον Κανάρη με το πυρπολικό του όρμησαν πάνω στον εxθρό και ναυμάxησαν επί πέντε ώρεs, μέχρι που διέλυσαν τουs ΜογγολόΤουρκουs και τουs ανάγκασαν να τραβούν σε άμεση φυγή . 


Στιs 6 Aυγούστου 1824 ανήμερα τηs Μεταμορφώσεωs του Σωτήροs,σε μια  αποφασιστική ναυμαxία στα ανοιxτά τηs Σάμου, ο Eλληνικόs στόλοs, με ηγέτη τον Aντιναύαρxο Γεώργιο Σαxτούρη, κατατροπώνει τον MoγγολοΤουρκικό στόλο του Χοσρέφ, που γλιτώνει με τρομακτικέs απώλειεs και στρέφεται σε άτακτη υποxώρηση. 


Η Σάμοs δεν απειλήθηκε ποτέ πια
 από τουs MoγγολόΤουρκουs.

Δεν υπάρχουν σχόλια: