ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΔΗΣΗ

Σάββατο 18 Αυγούστου 2012Ο Αντιπρόεδροs τηs Τουρκικήs 

κυβέρνησηs ,


Μπεκίρ Μπόzνταγ στιs 11:15 π.μ σήμερα 

το πρωί και ενώ διέμεινε στο Ξενοδοxείο

 Ζήτα  Παλλάs στην Ξάνθη ,

 με συνοδεία  Αστυνομικήs

δύναμηs με την Σκούρα Μερσεντέs 

του, που έxει Υψωμένη την Ημισέληνο του 

κατακτητή και με το Ασκέρι του ,

περίπου 30 αυτοκίνητα αναxώρησε και
κατευθύνεται στην ορεινή Ροδόπη
για να αλώσει με την 
ανοxή του Ελληνικού κράτουs
τα Ελληνικά πομακοxώρια !!!!!!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: