ΛΙΤΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΥΡΟΒΛΗΤΟΥ ΣΤΟ ΑΥΞΕΝΤΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Δευτέρα  29  Οκτωβρίου  2012  


Δεν υπάρχουν σχόλια: