ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΗΧΗΣΗ

Τετάρτη   27 Φεβρουαρίου  2013

Εύγε στην ενέργεια
των στελεxών  
του πυρήνα των Ελλήνων 
τηs Χ.Α. , Ανατολικήs  Αττικήs,
που διοργανώνουν  μαθήματα
Ελληνικήs παιδείαs και συμβάλουν 
στην Ελληνοκεντρική μόρφωση 
των Ελληνοπαίδων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: