4η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 . ΟΙ ΕΛΛΗΝΟΨΥΧΟΙ ΤΙΜΟΥΝ ΤΟΝ ΗΓΕΤΗ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ

Κυριακή  4η  Αυγούστου  2013

Μην xάσει  κανείs τον 
συλλεκτικό ΣΤΟΧΟ που 
κυκλοφορεί και κάνει 
ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΤΑΓΟ !!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: