ΑNATOΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ θΡΑΚΗ - Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΡΑΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ !!!

Πέμπτη 16  Ιανουαρίου  2014 

Τις πλουσιότερες και φτωχότερες περιοχές της Ελλάδας ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, με βάση το κατά κεφαλήν εισόδημα και την Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία για το έτος 2011, καθώς και τα αντίστοιχα αναθεωρημένα στοιχεία των ετών 2009 και 2010 του 2011. 

Οι πλουσιότερες περιφέρειες είναι: 
-Αττική: με κατά κεφαλήν ΑΕΠ 25.224 ευρώ, μείωση 5,2% σε σχέση με το 2010
-Νότιο Αιγαίο: 20.896 ευρώ, μείωση 6,9%

Οι φτωχότερες περιφέρειες είναι:

-Ήπειρος: με κατά κεφαλήν ΑΕΠ 12.957 ευρώ, μείωση 8% σε σχέση με το 2010
-Θεσσαλία: 13.251 ευρώ, μείωση 7,8% σε σχέση με το 2010

Η μεγαλύτερη μείωση του ΑΕΠ ήταν στις περιφέρειες:

-Ανατ. Μακεδονίας- Θράκης: Μείωση κατά 1.430 ευρώ ή κατά 9,7%
-Ιόνια Νησιά: μείωση 1.597 ευρώ ή 8,3%
-Ήπειρος: μείωση 1.132 ευρώ ή 8%
-Θεσσαλία: μείωση 1.126 ευρώ ή 7,8%

Στην άλλη πλευρά της Μακεδονίας όμως αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ εμφανίζεται στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, παρά την κρίση, κατά 2,1%! Η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ), μειώθηκε συνολικά στη χώρα κατά 6,2% σε σύγκριση με το 2010.


Τη μεγαλύτερη μείωση παρουσίασαν οι ακόλουθες περιφέρειες:

-Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης: 9,1%
-Θεσσαλία: 8,2% -Ήπειρος: 8,1%
-Ιόνιων Νήσων: 8,1%

Αντίθετα, η ΑΠΑ αυξήθηκε κατά 1,8%, στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας και πάλι. 


Όσον αφορά τη συμμετοχή των περιφερειών στη δημιουργία της ΑΠΑ, το μεγαλύτερο μερίδιο κατέχουν: 

-Αττική: 48,1%
-Κεντρική Μακεδονία: 13,5%
-Κρήτη: 4,9%

Τη μικρότερη συμμετοχή, έχουν:

-Βόρειο Αιγαίο με 1,4%
-Ιόνια Νησιά με 1,8%
-Ήπειρος με 2,2%.

Στις 18.747 ευρώ περιορίστηκε το 2011 το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στη χώρα, μετά και από τη νέα μείωση κατά 1.171 ευρώ ή κατά 5,9% σε σύγκριση με το 2010.


Οι συμμορίες της πολιτικής εξαπάτησης, που έχουν επιφέρει την παρακμή στην περιφέρεια μας,(ΝΔ και ΠΑΣΟΚ) υπήρξαν και αναμφισβήτητα παραμένουν ακόμα το καρκίνωμα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

Καθήκον των Εθνικιστών και του Λαϊκού Συνδέσμου-Χρυσή Αυγή είναι να εκριζώσουμε αυτό το καρκίνωμα από τον τόπο μας και θα το επιτύχουμε με τον αδιάκοπο, νόμιμο Πολιτικό μας Αγώνα, έως ότου εξαλειφθεί και το τελευταίο προγεφύρωμα αυτών που εξαθλιώνουν τον Μακεδόνα και τον Θρακιώτη, υπηρετώντας την εγχώρια ολιγαρχία του πλούτου. Θα πρέπει όλοι μας να συνειδητοποιήσουμε πως η απαλλαγή από τους υπεύθυνους της εξαθλίωσης της περιφέρειάς μας έχει μόνον ένα δρόμο, εκείνον της ακλόνητης υποστήριξης στον Πολιτικό Αγώνα της Χρυσής Αυγής!


Σάρισα

Τoπική  Οργάνωση 
Λαικού Συνδέσμου 
Χρυσήs  Αυγήs   Ξάνθηs


Δεν υπάρχουν σχόλια: