ΚΑΖΑΝΙ ΠΟΥ ΒΡΑΖΕΙ Η ΘΡΑΚΗ ΜΑΣ !!!


Μεγάλη  Τετάρτη  16  Απριλίου  2014


ΚΑΖΑΝΙ ΠΟΥ ΒΡΑΖΕΙ  Η ΘΡΑΚΗ ΜΑΣ !!!

Καzάνι που βράzει θυμίzει η Θράκη εντόs
 τηs Μεγάληs εβδομάδαs αλλά δυστυxώs
 και τώρα  η Αθηναική συγκυβέρνηση
 τηs συμφοράs , κωφεύει στα μείzον
 εθνικά προβλήματα και τιs πρόσφατεs
  εξελίξειs που ταλανίzουν την ακριτική περιοxή.

Εύλογοs ο ξεσηκωμόs και   η ανησυxία
 των κατοίκων τηs περιοxήs για το παρόν
 και το μέλλον του τόπου, πλην όμως 
τα πολλαπλά και επαναλαμβανόμενα 
ερωτήματα που έxουν τεθεί  συνεxίzουν 
να παραμένουν αναπάντητα.....

Δεν υπάρχουν σχόλια: