ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ Ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΕΙ ΣΕ ΚΆΘΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Δεν υπάρχουν σχόλια: