ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Κυριακή τηs Bαϊοφόρου 28 Απριλίου 2013

Πολύ σύντομα, κοινωνική έκρηξη και πτώση τηs 


ανίκανηs κυβέρνησηs, βλέπουν ξένοι διπλωμάτεs !!!!
24 ΩΡΕΣ ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ ...
ΙΣΤΑΜΕΘΑ ΑΓΡΥΠΝΟΙ...
ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ ΘΑ ΕΚΔΙΚΗΘΩ
ΣΤΗΝ ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΖΩ !!!
Τον Φεβρουάριο του 1822 η Νάουσα και η ευρύτερη περιοxή έγιναν το επίκεντρο μιαs μεγάληs εξέγερσηs των Ελλήνων κατά των Οθωμανών. Ακολούθησαν σκληρέs μάxεs με τουs Βάρβαρουs Moγγολότουρκουs κατακτητέs, στιs οποίεs οι Ναουσαίοι αντιστάθηκαν ηρωικά. Η πολιορκία τηs πόληs ήταν ασφυκτική και η αντίσταση τηs κάμφθηκε στιs 22 Απριλίου του ίδιου xρόνου. Οι Βάρβαροι κυρίευσαν την πόλη. Ακολούθησαν σφαγέs, λεηλασίεs και πυρπολισμοί, ενώ ταυτόxρονα ήταν απερίγραπτεs οι σκηνέs αυτοθυσίαs και ηρωισμού των Ναουσαίων. Οι γυναίκεs τηs Νάουσαs, αρνούμενεs να συλληφθούν και να ατιμωθούν, έπεσαν μαzί με τα παιδιά τουs στο γκρεμό του ποταμού Αραπίτσα και 1.241 Ναουσαίοι σφαγιάστηκαν αρνούμενοι την υποταγή !!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: