ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Kυριακή τηs Βαΐφόρου 28 Απριλίου 2013   

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ (28-4-2013) 

Ώρα 7.00 π.μ. Ο Όρθροs και η θ. Λειτουργία. 
ΕΣΠΕΡΑΣ 
Ώρα 6.00 μ.μ. Ο Εσπερινόs. 
Ώρα 7.30 μ.μ. Η Ακολουθία του Νυμφίου. 

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ (29-4-2013) 

Ώρα 7.00 π.μ. Η Ακολουθία των Ωρών και η 
θ. Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων. 
ΕΣΠΕΡΑΣ 
Ώρα 6.00 μ.μ. Το Μέγα Απόδειπνο. 
Ώρα 7.30 μ.μ. Η Ακολουθία του Νυμφίου. 

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ (30-4-2013) 

Ώρα 7.00 π.μ. Η Ακολουθία των Ωρών και η 
θ. Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων. 
ΕΣΠΕΡΑΣ 
Ώρα 6.00 μ.μ. Το Μέγα Απόδειπνο. 
Ώρα 7.30 μ.μ. Η Ακολουθία του Νυμφίου, 
τροπάριο Κασσιανήs.


ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ (1-5-2013) 

Ώρα 7.00 π.μ. Η Ακολουθία των Ωρών και η
 θ. Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων. 
ΕΣΠΕΡΑΣ 
Ώρα 5.00 μ.μ. Το άγιο Ευχέλαιο. 
Ώρα 7.30 μ.μ. Η Ακολουθία του Όρθρου τηs Μ. Πέμπτηs. 


ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ (2-5-2013) 

η θεία Κοινωνία θα αρxίσει από τιs 5.30 π.μ. 
Ώρα 8.00 π.μ. Ο Εσπερινόs και η 
θ. Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. 
ΕΣΠΕΡΑΣ 
Ώρα 7.30 μ.μ. Η Ακολουθία των Αγίων Παθών. 


ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (3-5-2013) 

Ώρα 8.00 π.μ. Η Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών 
και ο Εσπερινόs τηs Αποκαθηλώσεωs. 
ΕΣΠΕΡΑΣ 
Ώρα 7.30 μ.μ. Ο Επιτάφιοs Θρήνοs. 

ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ (4-5-2013) 

η θεία Κοινωνία θα αρxίσει από τιs 6.30 π.μ.
Ώρα 8.00 π.μ. Ο Εσπερινός και η 
θ. Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. 
ΕΣΠΕΡΑΣ 
Ώρα 11.00 μ.μ. Κωδωνοκρουσία. 
Ώρα 12.00 μ.μ. Η τελετή τηs Αναστάσεωs
 και εν συνεxεία η θ. Λειτουργία. 


ΚΥΡΙΑΚΗ ΤHΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ (5-5-2013) 

Ώρα 10.00 π.μ. Ο Εσπερινόs τηs Αγάπηs. 

ΚΑΛΗ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΛΛΗΝΕΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια: